משחק מסוק באינטרנט

                                  Helicopter קחשמ

מסוק (Helicopter):

.הדועיי תא אלמל יפוסה דעיה לא עיגהל ידכ רשפאה לככ רהמ בייח ,ץלחמה לש דיקפתב ךמ .סורקל וא ,החלצהב רבגתהל ידכ םיצוחנ רשא לכ ,הכרדב םילושכמ לש הסמ םע לקתיי המ ל .דצ םילושכמ ענמיהלו ןוזיא לע רומשל וסנ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות