משחק קפטן מלכוד גדול באינטרנט

                                  Captain Salty's Big Catch קחשמ

קפטן מלכוד גדול (Captain Salty's Big Catch):


נווט אל המוט ויעזרו חצים. קח את שטח הדגים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע