משחק חוסר התמצאות באינטרנט

                                  Disorientation קחשמ

חוסר התמצאות (Disorientation):

.םכתרזעב קר לוכי אוה םכותמ ,השק דואמ ךובמ ךותב התייה ונלש תישארה תומדה .םתוא רובעל ךיא ןיבהל ךירצ התאו ךרדב םכל םיכחמ םינושו םיבר םירגתא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות