משחק יורה באינטרנט

                                  Cannon Venture קחשמ

יורה (Cannon Venture):

?חדקא ירי ךלזמ תא תוסנל הצור .םינולב popping :ןפוד אצוי רגתא לבקת ,הז הרקמב .ןיערגה לש רודכה לש חכהו תיווזה תא םיאתהל ידכ ךות ופע אל םהש ךכ ,םירודכ ומייקת .קיודמב תוריל םירודכה לע בשחמ רבכע תרזעב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות