משחק סמרטוט בובת 2 באינטרנט

                                  Rag Doll 2 קחשמ

סמרטוט בובת 2 (Rag Doll 2):

העודף של תוקפנותו, אתה יכול להפסיד בבובת הסמרטוטים שלנו. זה יגרום כל העינויים וההשפלה שלך, ובלי לומר מילה, אתה רק שומע את המכות של המכשולים העגולים. ניהול בובה עם העכבר.