משחק תחרות בצלחות חרס באינטרנט

                                  Skeet competition קחשמ

תחרות בצלחות חרס (Skeet competition):