Yumsters קחשמ

Yumsters (Yumsters):

עזרה התולעים לאכול פירות צבעוניים שיתאימו להם לפי צבע. נסו לעשות זאת, כי שניהם היו מעורבים בכל התולעים, כי הוא. k. ואז מגיע נקודות בונוס מוגברות. אם אתה לא יכול להגיע לפרות, אפשר לשנות את מקומות התולעת.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות