משחק טירת ביטחון באינטרנט

                                  Castle Defender קחשמ

טירת ביטחון (Castle Defender):

.וליבשב הזכ הרזומ הדגא הז תא השע הזו ,והומכ תויהל וצר םיבר ,דוה ןיבור לש םימיב .ונממ שרדנ המ ןיבהל לגוסמ אוה ובירי ינפל דוע ברקה תא חצנל ידכ ןיבור תרתומ תיזו .בערמ חוטב תווממ םיינעה רומשלו ןיבור תוקחל םיטונ םינבה לבא ,רזומ אל הז

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות