משחק תובנראו הבהא :לדגמ באינטרנט

                                  Breeder: Love and rabbits קחשמ

תובנראו הבהא :לדגמ (Breeder: Love and rabbits ):

.יחכונה רורחשבתומל םתוא רומשלו תובנרא יוארכ ףוסאל ךירצ התאשאיה הזה קחשמב תירקי .תעצבתמ תיחכונבשרדגה לע ץופקל םילוכי םה םא תצק לבק .קרב ידי לע ועגפ םג םה םא .קיפסמ םילודג םיאצאצרציילותוריהמב תוברתהל םילוכי םיבנראה לכ .םיטירואטמהקמחתהלולפכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות