סימניות

משחק מחמאות באינטרנט

                                  Woobies 1 קחשמ

מחמאות (Woobies 1):

לאסוף קבוצה של אותו צבע שלוש או יותר מחמאות כדי להעלים אותן.
" "