סימניות

משחק סימ וא טיווט באינטרנט

                                  Twit or Miss קחשמ

סימ וא טיווט

Twit or Miss

.לאד דלאור םסרופמה ילגנאה םידליה רפוס תאמ Twit Family רפסה לע סס .השיאו לעב :דבלב םישנא ינשמ תבכרומה ןפוד תאצוי החפשמ םה םיצויצ .ודרמ םעפ םהו ,םינמואמ םיפוק - םהלש דמחמה תויח תא וליפאו םתוא םי .ןטק קרפב ףתתשהל םיעיצמ ונא ךא ,ותוא אורקלו ותוא תחקל ,שדחמ רפסה .טעמ המנמנו ותצמחה הבשי ולומו ,דועסל בשייתה טיווט רמ .ףיטחל םירחא םייעבט םיפיטחו םישבי םילע ,םיעלות ,תושבוימ תוירטפו .תמדרנה תרבגה ןוויכל תופעו תוצצופתמ תושבי תוכיתח ,הכישנה ךלהמב .לודג ךורעמ תרזעב רוביגה תא הכתו ררועתת איה תרחא ,םכלש הדודל סנכ .תודוקנ ףוסאלו םתוא דימשהל ידכ םיקלחה לע ץחל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more