סימניות

משחק רבעה לא המידק :המזלפ ץרפ באינטרנט

                                  Plazma Burst: Forward to the Past קחשמ

רבעה לא המידק :המזלפ ץרפ (Plazma Burst: Forward to the Past ):

במשחק הזה אתה צריך, בחירת רמות קושי, לעבור על פני כדור הארץ, הורס את כל היריבים בדרך.
" "