סימניות

משחק דלומה גח תורצ דיינ באינטרנט

                                  Xmas Trouble Mobile קחשמ

דלומה גח תורצ דיינ (Xmas Trouble Mobile ):

.הטנס רוזעל לכות זא םגו תופיצרב שולש םתוא הוושמו ,ךרובע ןוכנה ןוויכב הנתמ תוספ
" "