מיר באַגריסן באַמערקונגען און פֿירלייגן אויף דער אַרבעט פּלאַץ.