שפּיל ידעאַל צייַט פּיצע אָנליין

                                   Perfect Pizza Time ליּפש

ידעאַל צייַט פּיצע (Perfect Pizza Time):

?קירעגנוה !ַאציּפ רַאֿפ טַייצ רעטסעב רעד יוזַא .ןטייהניווועג ןסע ןגייא ןייד ףיוא טריזאב ,לסיש ךעלרעדנווו םעד ןטיירגוצ וצ ןָאט .לסיש סקלָאפ םעד רַאֿפ טּפעצער ןגייא ןייד ןכַאמ וצ ןטקודָארּפ ןענַארַאפ עלַא​​ ןופ עלַיימ ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס