שפּיל אָנליין

                                   Halloween Pizzeria ליּפש

(Halloween Pizzeria):

.טרָאד ַאציּפ קַאמשעג ןסע וצ סעפַאק ןדישרַאפ וצ ןייג וצ עביל דנַאל לַאקישזדַאמ ַא ןיא קי .לעטשעג ןייד גנַאגוצ טעוו סרעדרָא ןָאט טעוו סָאוו סרעטסנָאמ ןדישרַאפ טסרעמ יד .רעדליב ןופ םערָאפ יד ןיא ריא ןופ טנָארפ ןיא קיטנעק ןייז ןלעוו ייז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס