שפּיל טסָארפיב אָנליין

                                   Bifrost ליּפש

טסָארפיב (Bifrost ):


.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ