שפּיל ענָאז סמרָאוו אָנליין

                                   Worms Zone ליּפש

ענָאז סמרָאוו (Worms Zone):

.ענָאז סמרָאוו ןופ ליּפש ַא זיא סָאד - ןבעל גנולקיווטנַא ןופ סלעוועל ןוא תויתוא ,סעז .טַייקידנעמו ןוא סקסַאט ,שיסַאלק :סעדָאמ ליּפש ַיירד ןופ ןבַיילק ןענעק ריא .סמרָאוו ערעדנא טימ גניטייפ ןוא סקעשזדבַא גניטקעלַאק ךרוד ןאטעג זיא סָאד ןוא ,ןטקנ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס