שפּיל ןרעטש ןעדדיה סרַאק ןיווקַאמ אָנליין

                                   McQueen Cars Hidden Stars ליּפש

ןרעטש ןעדדיה סרַאק ןיווקַאמ (McQueen Cars Hidden Stars):

.רעטַייוו יד ןוא ןישַאמ יד ףיוא ןגרָאברַאפ ןענעז סָאוו ,ןרעטש דלָאג ןצפופ עלַא ןעניֿפע .דלודעג ןוא גנואעז טוג ןייד ןֿפרַאד טעוו ריא ,קיטנעק םיוק ןרעטש ,Carefully ןקוק .ןענוֿפעג סקעשזדבַא יד ןזַייוו וצ זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס