Treasures Jungle  ליּפש

לַאגגנַאשזד תורצוא (Treasures Jungle ):

.לּפמעט עטלא יד ןופ ןרעיוט יד ןופ טנָארפ ןיא ןייטש ריא - ןעניֿפעג לופטרעוו דידרָאו .שינעטער ַא ןיא טקַאטס זלייט ןופ גניטסיסנַאק ,ריט יד קָאלב זַא געוו יד רעבָא ,ץקַאפיט .זיומ יד טימ Columns ןוא זוָאר ןיא ייז גניזוָאּפסקי תודוסי לַאקינעדיי רעמ רעדָא ַייר

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס