MMORPG המקוון משחקי חלל

משחק חלל MMORPG מרחבים פתוחים עצומים, נופים מרתקים וקר מפוארים הוזמנו לשחק ברשת בחינם. כאן אתה יכול להתיישב כוכבי לכת חדשים, העלאת מתנחלי מושבות חלוצים, מעבדות מחקר ושדות יבול ניסיוניים להילחם נגד מתחרים על משאבים יקרים כדי לבנות מערכת יחסים עסקית עם דמויי, מטיס ספינות סוחר או צבאי. מגוון של צעצוע הלקוח ומבוסס דפדפן שאתה יכול לבחור באפשרות מתוך העלילה הממכרת, ואומץ לצלול לתוך הרפתקה לא נודעת לאחר רישום ובחירה פשוט של גזעים.