MMORPG המקוון משחקי ים הקרב

גם מי שהתנדנד על המים או לא יכול לשחות, לא סובל משחק MMORPG המרגש מקוון חינם קרב. כדי להתחיל את המשחק, לעבור הרשמה מהירה ואתה יכול ללכת למסע. מסדרים את הקרב בים, ספינות קרב שליטה, סיירות, קורבטות, צוללות. לייצר טורפדו, מוקשים לאפס, נתיבי מסירה, שובר את הקו הקדמי. להשתמש במכשירים כדי לזהות את האויב, וחיטוט בתחתית נוכחות דקות זרות. במיוחד נושא פיראט אטרקטיבי, שבו סירות מפרש מצוידים ברובים ומנסים לקחת זר עלה.