Flying משחקי MMORPG מקוון

בית הספר לטייסים וקוסמונאוטים נפתחו. די אם רוצה להפוך למרחבים קוסמיים סיירים אמיצים או על הלוחם באחת מהמלחמות להשמיד את האויב. קרב פנטסטי של העתיד למשוך קסום. טוס משחק MMORPG מקוון זמין בחינם, וכל אחד יכול לשחק בכיוון זה. בחר בכל גיל וסוג ציוד הטיסה, לחמש את האמצעים זמינים, ללמוד הקריאה ולתת לשמים יהיו הבית השני שלך. ממשחקים מרובים על ספינות חלל, מטוסים ומסוקים הם עוצר נשימה.