משחק ריעה רשגמ באינטרנט

                                  City Jumper קחשמ

ריעה רשגמ (City Jumper):

.דומחו ןטק רוחש רורד ,יעוצקמ יאטרופס לכ תוגג לע ץופקל אל רשא ,רוקראפ לש הסריגה .םיתב תוגג לע םמצע תא ואצמ והשכיאש םינוש תורפ לש ףסוא איה ךלש תישארה תומדה לש .גגהמ לפונ אל טושפ ,תורפו סרית ףוסאל ,ריוואב םיצפוק םיטבורקא ילולעפ עוציב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות