משחק מעלית הלילה באינטרנט

                                  Funny Elevator קחשמ

מעלית הלילה (Funny Elevator):

.םיחכונה דחא לכב גהנתהל ךיא עדוי אל וישכעו םואתפ העוקת תילעמה לבא ,הפצרה לע םל .רבכע תציחלב הלועפ לש תרשרשל םורגל ףאו ,םיטירפ ףוסאל ,תולועפ ליעפהל ידכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות