משחק טיסה מצחיקה באינטרנט

                                  Funny airplane קחשמ

טיסה מצחיקה (Funny airplane):

.םמעשמ תצק הל הארנו חונב ושח םהמ דחא לכ יכ ויעסונ םיבושק דואמ הדומח תלייד .תוטיש ינימ לכ םיאתי הז ליבשבו הרענה סוטל ףיכ תצק ףיסוהל ןמזה עיגה .ףיכ ןנוכתהלו ןיחבהל ולכוי םיטירפ שמתשה .שגרמ דואמ היהי הז

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות