משחק המלחמה של 2050 באינטרנט

                                  War 2050 קחשמ

המלחמה של 2050 (War 2050):


חזרה בשינה 2050 החלה המלחמה רובוטים עם האנושות. הגיבור שלך כאחד מניצולי המלחמה החליט להיכנס ללבו של האויב ולהרוס אותו. לעזור לו לממש את תוכניותיו. שליטה עם מקשי חצים ומקש רווח.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע