משחק פרה שובב באינטרנט

                                  Freaky Cows קחשמ

פרה שובב (Freaky Cows):

.הנכסב תאצמנ ךלש םירקיה םידודה לש המרקההו,ויתודג לע ולע רהנה,םירקי םירבח .םינמוי לש רתלואמ רכסלע םתוא תבצה ידי לע םייחה ילעב תא ליצהל רוזעל .תיתחתל תכלל תורפ וא ,ותוא סימעת לא .רצע ןועש העיפוה הריפסהרחאל הגצוי קחשמה לש האצותה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות