משחק מצא את המפתח באינטרנט

                                  Me and the key קחשמ

מצא את המפתח (Me and the key):

.חתפמה תא אוצמל ךירצ התא חתפמ ינאו קחשמה לש המר לכב .םשמ תחקלו הככ רתוי תויהל ךירצ הז ,חתפמה תא אוצמל ידכ ,ףסונב .םמצע תוחתפמה תא ףוסאלו תורגתאמ תודיח רותפל הז ליבשב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות