משחק Luntik: חמש עשרה מינאו באינטרנט

                                  Luntik: Fifteen Minnow קחשמ

Luntik: חמש עשרה מינאו (Luntik: Fifteen Minnow):


לאסוף דגיג סבא מקדימה עם הקריקטורה Luntik. כדי להרכיב את התמונה חייבת להיות בצורה של פאזל לשחרר pyatnashek. מוצלח שאתה משחק!

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע