משחק פיראטים בלב באינטרנט

                                  Heart Pirates קחשמ

פיראטים בלב (Heart Pirates):

כפי שאתה כבר יודע את הפירטים הם כמו זהב. לאחר קריסתה של הספינה כל החזה של זהב היו שבור ומטבעות פזורות באוניית המשימה שלך היא לאסוף את כל אבל לאורך הדרך תפריע מוטציות ענק סרטנים, כמו גם מלכודות