משחק כיף דיג פרדי באינטרנט

                                  Freddy's Fishing Fun קחשמ

כיף דיג פרדי (Freddy's Fishing Fun):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע