משחק Swappers: חג ההודיה 2011 באינטרנט

                                  Swappers: Thanksgiving 2011 קחשמ

Swappers: חג ההודיה 2011 (Swappers: Thanksgiving 2011):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע