משחק לכופף אותו כמו Bendham באינטרנט

                                  Bend it like Bendham קחשמ

לכופף אותו כמו Bendham (Bend it like Bendham):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע