משחק נחיתה: פוטבול האמריקאי באינטרנט

                                  Touchdown American Football קחשמ

נחיתה: פוטבול האמריקאי (Touchdown American Football):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע