משחק ירי סלמון באינטרנט

                                  Shooting Salmon קחשמ

ירי סלמון (Shooting Salmon):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע