משחק הפגזות 2 באינטרנט

                                  Ultimate Cannon Strike 2 קחשמ

הפגזות 2 (Ultimate Cannon Strike 2):

.דימשהל ךירצ התאשםימוסחמ לש בחר ןווגמ תריצי ,ריעה תא שובכל הסני ךלש רתויב רמה .תוריהזב םילייחה לכ לש םוקימה תא ןנשל ךכ ,טקייבואל ברקתהל לוכי אל התא .המצועה לכ תא ץצופל תחא היירי קחרמלהציר לש םינוכנה המצועו ןוויכה תא רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות