משחק הייתי מאוד רעב באינטרנט

                                  I was hungry but there were cannons קחשמ

הייתי מאוד רעב (I was hungry but there were cannons):

להיות בכל כך רעב גליל, הרמה שתהיה מסוגלת להעביר רק על ידי אכילה כל המבורגרים. כאשר כל ההמבורגרים אכלו, אתה צריך ללכת לבדוק במשקל, ואתה פותח את הדלת לרמה הבאה.