משחק טריקת קרב באינטרנט

                                  Battle slam קחשמ

טריקת קרב (Battle slam):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע