משחק םילדבהה תא אצמ :םי-ץרא ירופיס באינטרנט

                                  Tales from earthsea: Spot the difference קחשמ

םילדבהה תא אצמ :םי-ץרא ירופיס (Tales from earthsea: Spot the difference):

.בוערל םתוא החירכה תכשמתמ תרוצב רקב תלחמ ,םיעורג םילובי יפכ ,היווה לש השדח ךרד .תטלחומ הביא אוה בער עקרה לע םיטבש ברקב ללגב ,קזח קיפסמ אוה ךלש טבשה זז .ההז תונומת ןדיעב ינשב םיידוחיי םיטירפ רחא שופיחב םיחקול בור דועב ,Enlanda ךלמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות