משחק להביע את החנייה של בית הספר באינטרנט

                                  Express school parking קחשמ

להביע את החנייה של בית הספר (Express school parking):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע