משחק בלונים באינטרנט

                                  Bloons קחשמ

בלונים (Bloons):

.ידמ רתוי םה ,םינולבה םע דדומתהל לוכי אל ףוקה .הנכסמה היחה תא רוזעלו קחשמ Bloons קחש .םירודכ לש םומיסקמ תלפה התאש המר לכב םיצח המכ​​ קר היהת התא .קימסהל ץחה לע רבכע ןצחל לע הכורא הציחל ץחל ,לע הסט עורזה ידכ :קחשמה לע הטילש

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות