משחק בלאק ג'ק קרב באינטרנט

                                  Black Jack Battle קחשמ

בלאק ג'ק קרב (Black Jack Battle):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע