משחק סימולטור דייג באינטרנט

                                  Fishing Simulator קחשמ

סימולטור דייג (Fishing Simulator):


בדוק את היד שלך לתפוס דגים. יהיה לך סירה וכמות חומרי הנפץ שאתה רוצה לזרוק בריכוזים של דגים ומקום בזמן להפלגה. ואז לאסוף את הדגים ולהמשיך עד לזמן המוקצב נגמר וחומרי נפץ. לאסוף כמו דגים רבים ככל שאתה צריך למצב העבודה.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע