Mickey Mouse Alarm Clock Scramble קחשמ

מיקי מאוס: אוסף של אזעקות (Mickey Mouse Alarm Clock Scramble):

הגופים נשרו מהתרעות המשאית. עזרת זמן מיקי לאסוף אותם, כדי שלא להפריע את שנת הישרים של תושבי העיר. לא לדרוך על פלוטו!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות