Colour the World Avatar קחשמ

צבע Avatar העולם (Colour the World Avatar):

הילדה רוצה לקנות המראה הטבעי שלך, אם אתה לא יודע מה צריך להיות אישי, אנחנו ניתן לכם רמז - כחול! הזרוע עצמך עם מברשת ולהגיע לצביעה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות