משחק שטח קרב באינטרנט

                                  Space Battle קחשמ

שטח קרב (Space Battle):


קרב החלל נופל לתוך מארב שנקבע על ידי האנשים הירוקים הרעים בצלחות המעופפות שלהם. אתה לא יכול לקרוא לגיבוי, אתה צריך להילחם איתם. באמצעות החיצים שמאלה וימינה, אתה יכול להעביר את הקרב ולשנות את עמדתה. יוזם טילי שיגור לחלל שעלולה להרוס את כל הספינות זרות. כמה היית לא להרוס אותם, במקומם באו כוח חדש, זה קרב הישרדות. חייזרים לא להשתמש בנשק, הם יתקפו אותך באמצעות איל ניגוח.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע