משחק הקרב ברלין באינטרנט

                                  Battle Berlin קחשמ

הקרב ברלין (Battle Berlin):


עכשיו אתה צריך להיות אחורה בזמן כדי לנסות ולהציל את העיר מהמצור של אויבים שרוצים ללכוד את ברלין. להגן על הטריטוריה שלך, מנסה להרוס את כל האויבים. לנווט את המטוס שלך, מה שהופך את יריות מכוונות היטב ולהיזהר עימותים עם כדורים, אחרת תאבד לא רק חיים, אלא גם כישלונות של אחריות.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע