משחק אבק שריפה של ימי ביניים באינטרנט

                                  Medieval Gunpowder קחשמ

אבק שריפה של ימי ביניים (Medieval Gunpowder):

.םולכ ילב ראשיי אל יכ עקרקהמ קלח תוחפל ךמצע תא בוזעל בייח התא וישכעו דבא ןואיל .דמשוי דעיה תא רתוי תא ,הקירזה תא השעת התא קיודמב לככש םושמ ,קדצ עילקה לש הסיט .ביואה םע יתימא קבאמ סנכיהל זא קרו ,תוילנויצנבנוק תורטמ לע ןמאתהל ליחתהל ךירצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות