משחק סטי בלוק באינטרנט

                                  Block sets קחשמ

סטי בלוק (Block sets):


להיות כל הפקולטות הנפשיות שלו ולעבור את כל הרמות, את המורכבות של כל אחד מהם עולה עם כל זמן. אתה צריך להסיר מהלוח אותה היחידה לגושי הצבע, עד לנקודה שעד שיש שני צבעים דומים. עלינו לפעול במהירות ובדייקנות.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע